Begraven

Begraven was eeuwenlang de enige vorm van lijkbezorging in Nederland. Lange tijd werd men rond, maar vooral in de kerk begraven. Als het kon, zo dicht mogelijk bij het altaar waarvan de heiligheid af zou stralen op de overledenen.
Wellicht heeft u voor uzelf bepaald dat, als u komt te overlijden, u het liefst begraven wilt worden.

Hieronder vindt u meer informatie over begraven, begraafplaatsen en graven. Begraven op natuurbegraafplaatsen neemt toe. Mocht u vragen hebben, zoek dan gerust contact met Baptist uitvaartzorg.

alles over de begrafenis: wanneer gebeurt het begraven eigenlijk?

Een begrafenis vindt plaats tussen minimaal zesendertig uur en maximaal zes werkdagen na het overlijden. Deze periode kan overigens verkort of verlengd worden bij bepaalde omstandigheden. Voor verkorting is toestemming nodig van de officier van justitie, voor verlenging toestemming van de betreffende gemeente. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u familie in het buitenland hebt wonen, dan kunt u in aanmerking komen voor verlenging. Baptist uitvaartzorg kan dit voor u verzorgen.

gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen

Er zijn zowel gemeentelijke als bijzondere begraafplaatsen. Bij gemeentelijke begraafplaatsen kunt u denken aan algemene plekken (beheer en onderhoud valt onder de gemeente). Op gemeentelijke begraafplaatsen wordt meestal van maandag tot en met zaterdag begraven. Een bijzondere begraafplaats is een plek met een eigen bestuur- en beheerorganisatie. Denk aan een particuliere begraafplaats of een natuurbegraafplaats. In tegenstelling tot de gemeentelijke begraafplaats, kan hier soms ook op zon- en feestdagen worden begraven. Ze zijn namelijk vrij wat betreft openingstijden. Let op: dit is per bijzondere begraafplaats dus verschillend.

natuurbegraafplaatsen

Het is net al even aangestipt; de natuurbegraafplaats. Er ontstaan in Nederland steeds meer natuurbegraafplaatsen. Een voorbeeld hiervan is Natuurbegraafplaats Hillig Meer te Eext. Bij natuurbegraafplaatsen bestaan de begraaffunctie en natuurfunctie naast elkaar. Een natuurbegraafplaats is dus eigenlijk een vrij gebied, waar mensen dagelijks hun wandelingen kunnen maken in de natuur en waar ook mensen begraven liggen. Het idee achter natuurbegraven is om alles wat uit de natuur komt weer terug te geven aan de natuur. Bij een natuurgraf is het dan meestal ook niet toegestaan om een grafmonument te plaatsen. In plaats hiervan worden er bijvoorbeeld boomschijven gebruikt om een graf aan te duiden. Ook aan grafversieringen, kleding en grafkisten worden doorgaans eisen gesteld. Niet vergankelijke materialen worden meestal niet toegestaan. Met de inkomsten die de natuurbegraafplaatsen maken worden de huidige natuurbegraafplaatsen en daarmee ook de natuurgebieden onderhouden en verbeterd. Wil u meer weten over natuurbegraven? Neem dan gerust contact op met Baptist uitvaartzorg.

begraafplaatsreglement: wat mag er eigenlijk?

De keuze voor de begraafplaats is in principe helemaal aan u. Dit is dus niet gebonden aan de gemeente waar u geboren bent of waar u woont. Let op: een begraafplaats kan wel bepaalde eisen stellen. Denk aan het lid zijn van een kerkelijk genootschap of dat u inwoner moet zijn van een bepaalde plaats. Bij elke begraafplaats krijg u te maken met een begraafplaatsreglement. Hierin staat precies wat er mag op een begraafplaats. Denk aan onderhoud, het type graf, de afmetingen en het toegestane materiaal. Ook deze voorwaarden kunnen erg verschillen per begraafplaats. Ga dus eerst na wat uw wensen zijn, en kijk vanuit daar welke begraafplaats hierbij past.

eisen voor het grafmonument

Bij elke gemeente en begraafplaats kunnen de eisen voor het grafmonument verschillen. Wil u weten wat de regels binnen uw gemeente zijn? Dan kunt u de 'verordening voor het plaatsen van een grafmonument' opvragen bij uw gemeente. Dit is trouwens gewoon gratis en is vaak te vinden op de website van de gemeente. Bij de meeste begraafplaatsen hebt u minimaal een jaar de tijd om een grafmonument uit te zoeken. Zo hebt u ruim de tijd om na te denken over bijvoorbeeld de vorm, de tekst die u erop wilt hebben en het materiaal. Bij natuurbegraafplaatsen gelden, zoals eerder verteld, meestal speciale regels omtrent het monument.

welke soorten graven zijn er en hoelang blijven ze bestaan?

Als u alles over de begrafenis wilt weten dan kan het volgende niet ontbreken. Er bestaat namelijk een verschil tussen een algemeen en een particulier graf. Hieronder de toelichting:

  • ALGEMEEN GRAF - Dit is een graf dat de nabestaanden niet zelf op naam krijgen, maar dat op naam van de eigenaar van de begraafplaats (vaak de gemeente) blijft staan. Bij een algemeen graf is er meestal ruimte voor twee of drie personen die in principe geen enkel verband met elkaar hebben. Een algemeen graf bestaat meestal tien jaar (dit is de minimale termijn). Er is meestal geen mogelijkheid tot verlenging van de huur.
  • PARTICULIER GRAF - Een particulier graf wordt ook wel eens familiegraf of eigen graf genoemd. Het graf wordt vaak door de familie zelf uitgekozen. De familie krijgt dan een grafrecht van meestal 20 jaar en dit kan worden verlengd. De familie met het grafrecht bepaalt welke overledenen er bij het graf mogen worden begraven. Bij een natuurbegraafplaats worden graven meestal uitgegeven voor onbepaalde tijd, ook wel eeuwigdurend genoemd. In dat geval hoeft het graf niet verlengd te worden.

met welke kosten moet u rekening houden?

De kosten kunnen per gemeente en per begraafplaats behoorlijk uiteenlopen en kunnen in korte periode ook flink stijgen. Een schatting van de kosten kan ik u dus niet geven. Het is aan te raden van tevoren goed uit te zoeken welke begraafplaatsen u aanspreken en vervolgens te achterhalen wat de kosten zijn voor bepaalde mogelijkheden en wat hierbij allemaal inbegrepen is, zodat u tot een goed vergelijk kunt komen. Van de meeste begraafplaatsen zijn de kosten bij Baptist uitvaartzorg bekent, neem gerust contact op.

© Copyright 2022 Baptist uitvaartzorg - All Rights Reserved