Sociale media

Sociale media na een overlijden

Wat laat je online achter

Voor nabestaanden is het vaak een moeilijk proces om online gegevens van een overledene te verwijderen of aan te passen. Sociale netwerken en websites hanteren hiervoor zeer uiteenlopende werkwijzen.
In deze tijd heeft bijna iedereen wel een profiel op Facebook, Twitter of LinkedIn. Na het overlijden is dit soms een mooie herinnering, maar het kan voor nabestaanden ook erg confronterend zijn om bijvoorbeeld jaarlijks een notificatie te ontvangen vanwege een verjaardag. Als er niets is vastgelegd over wat er met de accounts moet gebeurt dan is het de zware taak aan de nabestaanden om te beslissen wat met deze accounts moet gebeurt. Het is daarom verstandig om alvast na te denken over hoe u hiermee omgaat.Bekende sociale media platformen bieden tegenwoordig
een goede ondersteuning voor het opzeggen van accounts na een overlijden.

Facebook

Facebook geeft u de mogelijkheden om uw account na overlijden te laten verwijderen of de herdenkingsstatus te geven.

Facebook-account verwijderen van een overleden persoon.
Om een account te laten verwijderen moet bij Facebook een verzoek worden ingediend. Het account wordt dan volledig verwijderd. Alle informatie, foto’s, statusupdates en vriendschappen worden verwijderd en zijn daardoor voor niemand meer te bekijken. Het Facebook-account van de overleden persoon is dan volledig gewist. Deze opdracht kan alleen worden ingediend door de naaste familieleden.

Herdenkingsstatus geven aan een facebook-account van een overleden persoon.
Accounts met herdenkingsstatus vormen een plek waar vrienden en familie kunnen samenkomen om herinneringen te delen nadat een persoon is overleden. Als een account een herdenkingsstatus krijgt, helpt dit het account beveiligen omdat wordt voorkomen dat iemand zich bij het account kan aanmelden. Het beleid van Facebook is om het account van iemand die is overleden de herdenkingsstatus te geven als een familielid of goede vriend hun informeert over het overlijden.

Klik hier om een facebook-account te laten verwijderen of de herdenkingsstatus te geven.

Twitter

Wanneer een Twitter-gebruiker is overleden is het mogelijk om het account te deactiveren. Het deactiveren van het account moet worden gedaan door de persoon die gemachtigd is om de nalatenschap af te handelen, of met een geverifieerd familielid van de overledene.

Twitter-account verwijderen van een overleden persoon.
Nadat de aanvraag is ingediend, ontvang u van twitter een e-mail met instructies voor het aanleveren van meer gegevens, waaronder gegevens over de overledene, een kopie van je identiteitsbewijs en een kopie van de overlijdensverklaring. Deze stap is nodig om onjuiste en/of onbevoegde meldingen te voorkomen. Uiteraard wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld door twitter en zullen we alle gegevens verwijderen nadat ze zijn gecontroleerd.
Het is niet mogelijk om anderen toegang tot het account te verlenen, ongeacht hun relatie tot de overledene.

Klik hier om een twitter-account te laten verwijderen.

LinkedIn

Het zakelijk netwerk LinkedIn is een platform waar veel automatische notificaties worden weergegeven, om dit te voorkomen kunt u het account van een overleden persoon laten verwijderen. Hiervoor dient u een online formulier in te vullen. Na het indienen van de aanvraag houdt LinkedIn u per mail op de hoogte van de status.

LinkedIn-account verwijderen van een overleden persoon.
Voor het opzeggen van een LinkedIn-account na overlijden hoeft u geen familie of gemachtigde te zijn te zijn, uw heeft de onderstaande gegevens nodig.

• Naam van het lid
• De URL van hun LinkedIn-profiel
• Uw relatie met hen
• E-mailadres van het lid
• Datum overleden
• overlijdensadvertentie/kaart
• Bedrijf waar hij/zij in dienst was

Klik hier om een LinkedIn-account te laten verwijderen.

Instagram

Instagram geeft u de mogelijkheden om uw account na overlijden te laten verwijderen of de herdenkingsstatus te geven.

Instagram-account verwijderen van een overleden persoon.
Instagram heeft een online formulier op hun website staan waarmee u het overlijden kunt doorgeven. Telefonisch of via de mail contact op te nemen met Instagram is niet mogelijk.

Klik hier voor een verwijderingsverzoek voor overleden persoon op Instagram.

Herdenkingsstatus geven aan een Instagram-account van een overleden persoon.
Dit houd in dat in het profiel de zin “Ter nagedachtenis van” wordt weergegeven naast de naam van de overleden persoon en dat deze persoon niet meer voorbij komt in overzichten, zoals verjaardagsherinneringen en mensen die je misschien kent.

Foto’s en berichten blijven zichtbaar voor diegene waarmee het is gedeeld, maar het account zelf kan op geen enkele manier veranderd of beheerd worden. Dit kan alleen als de overleden persoon van tevoren al een contactpersoon voor de herdenkingspagina had ingesteld.

Klik hier en vraag een herdenkingsstatus aan.

Google

Om gebruik te maken van de verschillende Googlediensten moeten gebruikers ook een account aanmaken. Met 1 account kan ingelogd worden bij Google, YouTube, Gmail en bijvoorbeeld Analytics. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van een Gmail-gebruikersnaam; de e-maildienst van Google.
U kunt het account sluiten, de eventuele tegoeden van het account overdragen, gegevens ophalen uit het account of gewoon een melding van overlijden bij Google doen. Om een Googleaccount van een overledene op te heffen, hanteert Google een zeer zorgvuldige procedure waarin u eerst een formulier moet invullen.

• Klik hier om een Google-account te laten verwijderen, een verzoek in te dien voor te goeden en/of gegevens te verkrijgen uit het account.

Pinterest

Het account van een overleden Pinterest-gebruiker kan door een familielid of bevoegd persoon afgesloten worden. Als u het profiel van de overledene wil afsluiten is het daarna niet meer te gebruiken. De nabestaanden kunnen een email naar care@pinterest.com met het verzoek om het Pinterest profiel te sluiten. De onderstaande informatie is hiervoor nodig:

• Uw volledige naam
• De volledige naam van de overledene
• Het emailadres dat de overledene gebruikte voor het Pinterest-account
• De link naar het Pinterest profiel (pinterest.com/USERNAME)
• Bewijs van overlijden (bijvoorbeeld overlijdensakte of nieuwsartikel)
• Uw relatie met de overledene inclusief het bewijs daarvan zoals huwelijksboekje of familiestamboom.

Pinterest belooft onmiddellijk per email te reageren en vervolgens het account en de profielen te verwijderen.

Flickr

Indien u als nabestaande het Flickr account en de bijbehorende foto’s wilt verwijderen dan moet u dat bij Yahoo! melden. Zij zijn de eigenaar van de fotowebsite Flickr. Yahoo! kan u geen toegang geven tot het profiel vanwege privacyregels maar kan het account wel verwijderen, inclusief alle foto’s. Als de overledene een betaalde account had worden het abonnement en de betalingen uiteraard ook gestopt.

Om het overlijden te melden moet u onderstaande informatie bij Yahoo aanleveren:

• Een brief met het verzoek om het account te verwijderen. U dient de gebruikersnaam expliciet te vermelden.
• Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u een gevolmachtigd persoon bent die de zaken van de overledene behartigd en afwikkelt.
• Een overlijdensakte van de overleden vriend of familielid. 

• Klik hier voor informatie website van Yahoo!.

Foursquare

Het account van een overleden Foursquare-gebruiker kan door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd. Hiervoor moet u onderstaande informatie sturen naar het Support Team van Foursquare via privacy@foursquare.com;

• De gebruikersnaam of het profiel van de overledene
• Kopie van de overlijdensakte
• Kopie van uw eigen van identiteitsbewijs (b.v. paspoort, rijbewijs, etc.)
• Een ondertekende verklaring met daarin uw eigen voor- en achternaam, uw emailadres, uw overige contactinformatie en uw relatie met de overledene
• Een korte omschrijving om te bewijzen dat het betreffende account daadwerkelijk behoorde aan de overleden persoon. Dit is belangrijk als de naam op de overlijdensakte niet overeenkomt met de naam in het account.
• Een verwijzing naar een online artikel of kopie van een krantenartikel waarin het overlijden gemeld wordt kan optioneel worden toegevoegd.

Op basis van de aangeleverde informatie deactiveert Foursquare het account en wordt het profiel verwijderd. Alle checkins, badges en overige informatie wordt dan verwijderd. Foursquare kan overigens geen toegang geven aan derde om in te loggen op een account van een overledene. Ook niet aan familieleden of andere nabestaanden.

• Klik hier voor informatie op de website van Foursquare.

YouTube

YouTube laat u zelf het account verwijderen en verlangt de volgende gegevens van nabestaande:

Uw volledige naam en contactgegevens, inclusief controleerbaar e-mailadres.
• De YouTube-accountnaam van de persoon die is overleden.
• Een kopie van de overlijdensakte van de overleden persoon.
• Een kopie van het document dat je een volmacht geeft om het YouTube-account te gebruiken.
Als je de ouder van de betreffende persoon bent, moet je een geboorteakte sturen als de eigenaar van het YouTube-account jonger dan 18 jaar was. In dat geval is geen volmacht vereist.
Meestal is een YouTube account gekoppeld aan een G-mail adres, voor informatie zie het gedeelte van Google.

Klik hier voor informatie.

Andere online accounts

Er bestaan verschillende websites die u kunnen helpen bij het opzeggen van verschillende onlineaccounts. Bijvoorbeeld de site Accountkiller:

Klik hier om naar de site van Accountkiller te gaan.

© Copyright 2021 Baptist uitvaartzorg - All Rights Reserved

© Copyright 2022 Baptist uitvaartzorg - All Rights Reserved