Persoonlijke uitvaartwensen

Het vastleggen van uw persoonlijke uitvaartwensen is bedoeld om duidelijk te maken hoe uw uitvaart moet gaan verlopen en om alle wensen daaromtrent kenbaar te maken.

De dood is al lang geen taboe meer. Toch blijft het een lastig gespreksonderwerp. Baptist uitvaartzorg helpt u daarbij. Met alles. Uw persoonlijke uitvaartwensen vastleggen brengt erg veel voordelen met zich mee, niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw nabestaanden. U weet namelijk zelf het best hoe uw uitvaart eruit moet komen te zien.
Ik heb niet alleen de kennis en daadkracht, maar ook het hart op de juiste plaats. Samen met u werk ik hard om te zorgen dat we echt alle aspecten van een uitvaart tot in de puntjes kunnen verzorgen. Het is mijn passie om een zo waardig en respectvol afscheid mogelijk te maken.

uw uitvaartwensen

Uw uitvaartwensen vastleggen kan lastig zijn, want tja… over de dood praten en denken is en blijft moeilijk, vooral als het gaat om uw eigen dood en afscheid. Het zijn wellicht geen onderwerpen waar u regelmatig bij stil staat. Maar toch is het verstandig om er wel eens over na te denken en om uw uitvaartwensen vast te leggen, ongeacht uw leeftijd en gezondheid. Het kan moeilijk zijn, maar het maakt het voor uw nabestaanden gemakkelijker om een mooi en passend afscheid voor u te regelen. Het biedt hen houvast om te weten hoe u uw uitvaart het liefst zou willen hebben. Zij willen namelijk een mooi laatste afscheid voor u organiseren en het liefst zoals u het zou hebben gewild. Als ze aan deze laatste wensen tegemoet kunnen komen geeft hen dat een geruststellend en goed gevoel.

geef aan uw eigen uitvaart, uw eigen wensen mee.

Door het invullen van dit persoonlijk wensenboekje kunt u uw voorkeuren kenbaar maken voor de uitvoering van uw eigen uitvaart. Het is vooral bestemd voor uzelf en uw nabestaanden. Het is uw manier om duidelijkheid te scheppen in een periode die vaak beheerst wordt door verdriet en de vraag ‘wat zou hij/zij graag gewild hebben’. Het boekje "voor als ik er niet meer ben..." geeft u de gelegenheid aan uw uitvaart, uw eigen wensen mee te geven.

Een passend afscheid is een afscheid die past bij úw persoonlijkheid en die voor wat betreft uitvoering nog wat ruimte laat voor wat nabestaanden mooi vinden. Het is een eerste, belangrijke stap in de verwerking van het verdriet om uw overlijden. Voor nabestaanden is het een geruststellende gedachte uw afscheid te laten verlopen ‘zoals u dat gewild zou hebben’.

Dit is uw kans om ervoor te zorgen dat uw afscheid persoonlijk wordt. Zodat uw nabestaanden later met een instemmende knik aan dit afscheid kunnen terugdenken. U kunt ervoor kiezen dit wensenboekje met iemand te bespreken of het bij uw papieren te bewaren zodat het na uw overlijden geraadpleegd kan worden. Daarna kunt u het gerust ‘vergeten’ en verdergaan met uw leven!

Ik ben u natuurlijk graag van dienst om in een persoonlijk gesprek verdere uitleg te geven of ideeën aan de hand te doen. Zoek gerust contact met Baptist uitvaartzorg.

voor als ik er niet meer ben...

Ga naar de bestelpagina voor uw persoonlijk wensenboekje van Baptist uitvaartzorg. Het boekje wordt u kosteloos worden toegestuurd naar het door u opgegeven adres of open het boekje en download het op uw eigen computer, vul hem in en mail hem via de knop op de laatste bladzijde. Wij zorgen dat uw boekje wordt gedrukt. Daarna sturen wij het boekje naar het door u opgegeven adres, geheel kosteloos.

© Baptist uitvaartzorg 2024